Integritetspolicy

Integritetspolicy för Yasuragi Hasseludden AB

På Yasuragi Hasseludden AB behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar på vårt hotell, utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, här nedan GDPR.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Vårt företag  Yasuragi Hasseludden AB, 556707-8596, tfn +47 747 64 00 email: info@yasuragi.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.

Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. I vissa fall sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang, room service, för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Vi använder nyckelkort för att logga in på våra hotell. Det gör vi för att motverka och kunna lösa brottslighet samt med hänsyn till säkerhet, inklusive brandsäkerhet. Vi sparar inloggningarna i 21 dagar.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss.

Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.

Vi kan komma att kontakta dig via sociala medier efter ditt samtycke eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen.

Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka e-post till info@yasuragi.se.

Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet
Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, för att förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användare och användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar uppgifter och tar fram statistik så långt de går, men måste också behandla personuppgifter för utvecklings-, felsöknings-, statistik- eller säkerhetsändamål.

Behandling av personuppgifter för andra ändamål
Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.

Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

Dina rättigheter
Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du gå till följande sida. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Det gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Personuppgiftsbiträde
Vi är en del av Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels har sitt eget personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet är ombud för alla hotell som är knutna till Nordic Choice Hotels, inklusive oss själva.

Personuppgiftsbiträdet är vår kontaktperson för Datatilsynet (Norska Datainspektionen).

Biträdet ger samtliga hotell inom Nordic Choice Hotels, våra uppgiftsbehandlare samt våra anställda råd och vägledning om behandling av personuppgifter och om bestämmelserna för detta. Biträdet arbetar för att säkerställa att vi uppfyller både bestämmelserna avseende personuppgifter och våra egna interna riktlinjer.

Vårt personuppgiftsbiträde kan också hjälpa dig att hantera dina rättigheter gentemot oss, eller hjälpa dig att få svar på frågor om dina personuppgifter hos oss.

Du kan kontakta vårt personuppgiftsbiträde på DPO@choice.no.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte stämmer överens med vår beskrivning häri, eller om vi på annat sätt bryter mot dataskyddsförordningen, kan du även framföra din klagan till Datatilsynet i Norge, eller till tillsyningsmyndigheten i det land där du övernattar på ett av våra hotell. Information om hur man kontaktar Datatilsynet finns på Datatilsynets webbsida www.datatilsynet.no.

Cookies
Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor.

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies. Nordic Choice kan också komma att använda en tredjeparts cookies.

Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Personanpassad vistelse hos oss
På Yasuragi Hasseludden AB vill vi erbjuda våra kunder den absolut bästa hotellupplevelsen som passar den enskilde gästens preferenser och köphistorik.

Vi vill, på basis av berättigade intressen använda uppgifter vi mottagit från dig avseende dina önskemål om rum (t.ex. «fönster mot havet» «önskar tyst rum») och uppgifter om dina köp hos oss («sparkling water» istället för «still water») för att kunna erbjuda dig en kundanpassad vistelse.

Denna information samlas in baserat på de köp du gör hos oss och de önskemål du framfört till våra anställda.

Dessutom samlar vi vid vissa tillfällen in information om dig från öppna källor, såsom internet och sociala medier, begränsat till information som är relevant för att kunna erbjuda dig en personlig vistelse hos oss. Grunden för detta är berättigade intressen.

Informationen lämnas inte ut till någon annan.

Du kan motsätta dig vår användning av dina uppgifter för personlig anpassning av din vistelse. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@yasuragi.se

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.