Användarvillkor

Användarvillkor för Yasuragi Hasseludden AB webbsidor
Här hittar du användarvillkoren för våra webbsidor. För frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via email: info@yasuragi.se eller på telefon +46 8 747 64 00

Dessutom finner du vår Integritetspolicy här.

1. WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR
1.1 Denne webbsida ägs och drivs av Yasuragi Hasseludden AB

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.

1.3 För användare som registrerar sig som medlem i Nordic Choice kundklubb, Nordic Choice Club, gäller förutom Användarvillkoren även Medlemsvillkoren för Nordic Choice Club som du finner här.

1.4 Användarna förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan.

2.  ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR
2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Yasuragi Hasseludden AB komma att genomföra ändringar av den.

2.2 Yasuragi Hasseludden AB förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Yasuragi Hasseludden AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Yasuragi Hasseludden AB rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

3.  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Yasuragi Hasseludden AB eller Nordic Choice.

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Yasuragi Hasseludden AB eller Nordic Choice. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Yasuragi Hasseludden AB eller Nordic Choice eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.

4.  HYPERLÄNKAR
4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.

4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandahålls av tredje person.

4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.

4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 Yasuragi Hasseludden AB lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.

5.2 Nordic Choic Yasuragi Hasseludden AB e garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.

5.3 Yasuragi Hasseludden AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.

6. SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN
6.1. Yasuragi Hasseludden AB, samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.

6.2  Yasuragi Hasseludden AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.